Bred kompetens och lång erfarenhet

Vi som arbetar hos Tuva Care har tillsammans en bred kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med människor på olika sätt. Flera av oss har arbetat många år inom äldrevården eller hemtjänsten tidigare.

Vi har sedan 2014 haft förmånen att arbeta mycket med uppsökande tandvård i Östergötland, då vi dagligen fått beröm från personal och vårdtagare för vården och vårt bemötande. Vi lämnar gärna referenser från boenden där vi tidigare utfört vård.

Tuva Care är ett dotterbolag till Askersundstandläkarna AB. Askersundstandläkarna öppnade klinik i Askersund för över 30 år sedan och där utför vi allt från allmän tandvård till implantatoperationer. Vi är dessutom specialutbildade på att ta hand om patienter med tandläkarskräck.

Precis som på vår fysiska klinik så arbetar vi rutinmässigt med kvalitetssäkring genom Q-dent, där vår årliga patientsäkerhetsberättelse är en del.

Känner du dig missnöjd med den vård vi gett dig uppskattar vi om du berättar det för någon i vår personal, så att vi får möjlighet att rätta till eventuella fel/missförstånd. Vill du anmäla en felaktig behandling eller framföra klagomål som gäller oss är det numera direkt till oss som vårdgivare du gör din anmälan. Här finns en klagomålsblankett, som du skriver ut och fyller i (eller ber om på vår klinik) för att sedan skicka till vår klinik via post/mail. Ditt ärende ska sedan besvaras inom 7 arbetsdagar.