Har du rätt till tandvårdsstöd?

Tandvårdsstödet kan ge personer med bestående och omfattande vårdbehov möjlighet att ta del av uppsökande tandvård. För personer som har svårt att klara av vardagen själva blir ofta munhygienen lidande, vilket i förlängningen kan leda till tandlossning och karies. Stödet innebär att du som patient betalar den av landstinget fastställda patientavgiften. Detta gäller oavsett vilken tandvårdsutförare patienten väljer. Avgiften kan du föra in i ditt högkostnadskort, och om du har ett frikort så gäller även det.

Huruvida du har rätt till intyget bedöms av en ansvarig sköterska eller biståndshandläggare som sedan skickar in ansökan till Region Örebro län.

Läs mer om tandvårdsstödet på Region Örebro Läns webbplats.

regionorebro
AL6R4396_webb2